Regjeringen satt ned ekspertutvalget 11. august 2021 for å vurdere dagens rammevilkår og markedet for klimavennlige investeringer.

Utvalget leverte sin rapport 30. juni 2022.