Regjeringen satt ned ekspertutvalget 11. august 2021 for å vurdere dagens rammevilkår og markedet for klimavennlige investeringer.

Ekspertutvalget skal blant annet vurdere om dagens samlede rammevilkår bidrar til et velfungerende marked for samfunnsøkonomisk lønnsomme klimavennlige investeringer. Videre skal de vurdere rammebetingelsene i Norge opp mot rammebetingelsene i andre land.

Ekspertutvalget avholder innspillswebinar 28. januar 2022 fra 14:00-15:15. Meld deg på webinaret her.

Utvalget ønsker også skriftlige innspill. Det er en fordel om innspill sendes til sekretariatet så snart som mulig og før 15. mars 2022, for å være sikker på at utvalget får vurdert det.

Utvalgets rapport skal leveres innen utgangen av juni 2022.