Regjeringen satt ned ekspertutvalget 11. august 2021 for å vurdere dagens rammevilkår og markedet for klimavennlige investeringer.

Ekspertutvalget skal blant annet vurdere om dagens samlede rammevilkår bidrar til et velfungerende marked for samfunnsøkonomisk lønnsomme klimavennlige investeringer. Videre skal de vurdere rammebetingelsene i Norge opp mot rammebetingelsene i andre land.

Utvalgets rapport skal leveres innen utgangen av juni 2022.