Sekretariatet består av:

Bjørn Eggen Hermansen
Alexander Reme Torsvik
Anneli Solberg (til januar 2022)
Fredsrik Netland (til desember 2021)
Hanne Syversen (fra mars 2022)
Henrik Gade (til februar 2022)
Johanne Butenschøn (til mars 2022)
Jorunn Anne Salthella (fra desember 2021)
Kristin Langeland Ervik (til mars 2022)
Magne Geber (fra mars 2022)
Marianne Tonning Kinnari (fra desember 2021)
Marie Jonette Rustad
Tor Kristian Ånestad

Postadresse:

Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Telefon (sentralbord): 2224 9090