Sekretariatet består av:

Bjørn Eggen Hermansen
Anneli Solberg
Marianne Tonning Kinnari
Marie Jonette Rustad
Johanne Butenschøn
Alexander Reme Torsvik
Kristin Langeland Ervik
Tor Kristian Ånestad
Henrik Gade
Jorunn Anne Salthella

 

Utvalget kan kontaktes ved å benytte innspillsskjemaet eller ved å sende e-post til adressen i linken over. Forespørsler blir ikke automatisk publisert.

 

Postadresse:

Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Telefon (sentralbord): 2224 9090