Thina Margrethe Saltvedt (Utvalgsleder), Oslo. Sjefanalytiker i avdelingen for Bærekraftig Finans i Nordea og styremedlem i miljøorganisasjonen ZERO. Før dette jobbet hun i ti år som sjefanalytiker for makro/olje i Nordea Markets. Thina har også jobbet i Norges Bank i området for Finansiell Stabilitet og hun har en Doctor of Philosophy (Ph.D) grad fra University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Storbritannia.

 

[dss-hidden]

Jørn Rattsø, Trondheim. Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU siden 1990. Forsker innen samfunnsøkonomi og økonomisk vekst og utvikling. Har ledet og deltatt i en rekke offentlige utredninger, blant annet Produktivitetskommisjonen. Styreleder i Enova fra 2007-2009. Leder av Teknisk beregningsutvalg for klima 2018-2020.

 

Trude Glad, Bodø. Konserndirektør Bedriftsmarked i SpareBank1 Nord-Norge. Tidligere regiondirektør og banksjef for bedriftsmarkedet for Sparebanken Nord-Norge, samt lederstillinger i Rieber & Søn ASA, og Norgeskreditt/Vestenfjelske Bykreditt. Utdannet siviløkonom og har en Master of management fra Handelshøyskolen BI.

 

Gunnar S. Eskeland, Bergen. Professor i økonomi ved NHH siden 2008. Erfaring fra arbeid med utviklingsland gjennom Verdensbanken og som forskningsleder ved CICERO. Spesialfelt er analyse av politikk, ikke minst på miljø- og klimaområdet, og gjerne med sektorene energi- og transport.

 

 

Verena Hagspiel, Trondheim. Professor i investering og finans ved NTNU siden 2018. Hun forsker innenfor industriell og mikro økonomi, og finans, bl.a. knyttet til beslutninger om klimavennlige investeringer under usikkerhet. Har blant annet ledet et forskningsprosjekt om investering under usikkerhet i fremtidige energisystemer, i samarbeid med næringslivsaktører (Hydro).

 

Håvard Gulbrandsen, Oslo. Adm. dir. i KLP Kapitalforvaltning, som driver omfattende bærekraftsarbeid, siden 2009. Bakgrunn fra lederstillinger i NBIM, Storebrand og DnB. MSc in Management Sciences fra University of Warwick (1988), Master in Finance & Investments (1989) og autorisert finansanalytiker.

 
 
 

Astrid Skarheim Onsum, Oslo. Industriell rådgiver i Summa Equity og bred ledererfaring blant annet som konsernsjef i Norsk Gjenvinning og Aker Offshore Wind samt bransjeerfaring fra energinæringene, digitalisering og utvinning av ressurser. I tillegg til flere styreverv. Master i maskinteknikk fra NTNU.
 

 

Erik Sauar, Oslo. Adm. dir. i batteriteknologiselskapet Cenate. Gründer, investor og næringslivsleder med lang erfaring innenfor teknologiselskaper. Sauar startet sitt første solselskap i 1997, et selskap som senere fusjonerte med andre for å danne REC. CTO i REC fra 2001-2012. MSc. i Chemical Engineering, MA i antropologi og doktorgrad i fysisk kjemi.

Kristin Misund, Sarpsborg. SVP R&D and Business development i Borregaards konsernledelse fra 2019. Har hatt ulike posisjoner i Borregaard fra 1993. Styremedlem i Innovasjon Norge, Sintef, og et av porteføljestyrene i Forskningsrådet. Doktorgrad i organisk kjemi fra NTNU.

 
 

Roger Bjørnstad, Nesodden. Sjeføkonom i LO siden 2017. Tidligere sjefkonom i Samfunnsøkonomisk analyse og i Poyry Management Consulting. Han holder en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og har også ledet den makroøkonomiske forskningsenheten i SSB.

 

 

 

Nina Lillelien, Asker. Samfunnsøkonom. Energi- og klimaøkonom i NHO siden 2021. Har bred erfaring som strategi- og politikkanalytiker i Hydro, samt fra Finansdepartementet.

 

 

 

Ingunn Ettestøl, Lillesand. Direktør for bærekraft og samfunnsansvar (CSO) i Arendals Fossekompani. Hun har tidligere innehatt en rekke lederroller i Agder Energi og Enova SF. Hun er styremedlem i Volue ASA. Hun har en master i Teknisk fysikk og en doktorgrad i Elkraftteknikk fra NTNU.