Innspill på e-post 27. januar 2022 med vedlegg.

Kjære Ekspertutvalg for klimavennlige investeringer

Tusen takk for at vi fikk presentere Nysnø og våre synspunkt for dere i møtet 9.desember.

I presentasjonen og den påfølgende diskusjonen nevnte vi at vi har gjort et arbeid knyttet til andre lands statlige klimainvesteringsaktører. Det er vår forståelse at Norge var tidlig ute med å etablere en modell for statlige klimainvesteringer, men i dag har imidlertid andre land (som Norge kan sammenligne seg med) kommet betydelig lengre. Eksempelvis har Danmark etablert et grønt fremtidsfond på over 10 milliarder danske kroner som del av en samlet grønn omstillingspakke på 25 milliarder danske kroner. Vi nevnte at vi har gjort en datainnsamling knyttet til dette som vi lovet å dele med dere. Vi vedlegger et regneark som er en grov samling av relevante statlige klimainvesteringsfond (se begge ark fanene). På side fem i presentasjonen vi viste i møtet oppsummeres noen av tallene, denne er også vedlagt her. Vi har et pågående analysearbeid som skal kartlegge mandat/kapitalstruktur mm. av de mest relevante statlige klimainvesteringsfondene. Vi kan komme tilbake til dette om ønskelig.

Det er en spennende tid for investeringer i klimateknologi. I kapitalmarkedet har det skjedd en modning av interessen for grønne investeringer siden Nysnø ble opprettet. Flere investorer søker muligheter i grønne løsninger, noe som gjenspeiler at energiomstillingen og lavutslippsløsninger har for alvor skutt fart blant større selskaper, industriaktører og investorer. Man skal nå gjennom en fase der den “dype” avkarboniseringen skal gjennomføres gjennom større industriprosjekter. Dette medfører at gjennomsnittsstørrelsen på prosjektene i markedet som trenger kapital øker. Dette vil øke behovet for klimainvestorer med tilstrekkelig løfteevne og risikovilje til å gjøre større enkeltinvesteringer i utrulling/skalering av ny teknologi. Vi er av den oppfatning at det tar tid og koster penger å bygge opp nye statlige selskaper og tror det er hensiktsmessig å bruke de organene som allerede er etablert og gi gode og forutsigbare rammer for disse.

Vi ser frem til videre dialog med utvalget, og inviterer dere til å besøke oss her på Nysnø kontoret i Stavanger på et tidspunkt som måtte være passende i deres kalender.

Med vennlig hilsen

Siri M. Kalvig
CEO

20211209 Ekspertutvalget Nysnø presentasjon

{field:last_opp_fil_1538694225262}