Opptak av seminaret

 

Ekspertutvalget ønsker også skriftlige innspill. Det er en fordel om innspill sendes til utvalget så snart som mulig. For å være sikker på at utvalget får vurdert innspillet bør det sendes skriftlig til innen 15. mars 2022.

Om innlederne
Linda Nøstbakken er forskningsdirektør i SSB og professor ved NHHs Institutt for samfunnsøkonomi. Hun leder regjeringens havutvalg, var medlem av Klimarisikoutvalget og har forsket på bruk og forvaltning av naturressurser og miljø.

Christa Clapp er med-grunnlegger av Ciceros Shades of Green. Hun har erfaring fra Cicero, OECD, US Environmental Protection Agency og sitter i redaksjonen til Climate Policy Journal. Christa er hovedforfatter for kapitelet om investeringer og finans i IPCCs sjette hovedrapport.

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjonen består av klimaledere i næringslivet som ønsker å være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030 og gå foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippsamfunnet.

Norsk Klimastiftelse ble etablert i 2010 som en ikke-kommersiell stiftelse som arbeider for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen har hovedkontor i Bergen og arbeider bredt innenfor klima- og energifeltet.