Herved oversendes Nysnø Klimainvesteringer sine innspill til Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer. Vi har vedlagt rapporten «Kapitaltilgang for Norsk klimateknologi» som en del av vårt innspill (Vedlegg 1).

Innspill fra Nysnø til Ekspertutvalg for Klimavennlige investeringer mars 2022

Vedlegg 1 – Menonrapport kapitaltilgang klimateknologi

Vedlegg 2 – Innspill fra Nysnø til Ekspertutvalg for Klimavennlige investeringer mars 2022 – Klimaeffekt og unngåtte utslipp

Hilsen Siri

Siri M. Kalvig
CEO

(Innspill sendt på e-post 15. mars 2022 13:16)

{field:last_opp_fil_1538694225262}