Hei!
Vi ble av Samfunnsbedriftene tipset om å send inn resultater fra et prosjekt vi sammen med Samfunnsbedriftene, Grønt Punkt Norge, Avfall Norge, Miljømerking (Svanemerket) og Stiftelsen Miljøfyrtårn har jobbet med et år nå. Prosjektet er finansiert med støtte fra Handelens Miljøfond og prosjektet heter «Økt bruk av resirkulert plast i offentlige anskaffelser.

Resultatet fra prosjektet er et kunnskapsgrunnlag på hvordan dette kan gjennomføres. Vi har deltatt i 8 ulike anskaffelser i offentlig sektor og bidratt til å sette krav til produkter i resirkulert plast. Det gir resultater! Vi har utarbeidet en casesamling fra disse anskaffelsene, slik at det kan være enklere for andre offentlige aktører å gjøre det samme.

En utfordring vi har støtt på, er at markedet for produkter i resirkulert råvare ikke er så kjent for de som skal gå til innkjøp av slike produkter. En produkt- og leverandørpresentasjon har derfor vært et viktig verktøy inn for å få flere offentlige aktører til å kjøpe slike produkter.

Prosjektet har vært utfordrende. Spesielt i forhold til de stor offentlige aktørene, med hederlig unntak av Statsbygg. Vi vil derfor i formidlingen av resultatet som starter i neste uke, fokusere på at det faktisk er mulig med relativt enkle grep å få dette til – og at potensialet for å nå målet som HMF har satt seg – 50 % materialgjenvinning av all plast innen 2025 er mulig. Men da må både offentlige og private aktører følge opp og vise at de virkelig ønsker å bidra til en sirkulær økonomi!

Vi har dialog med DFØ om å legge ut kunnskapsgrunnlaget på deres nettside anskaffelser.no og alle partnerne i prosjektet vil legge ut pressemelding og kunnskapsgrunnlaget på sine respektive nettsider i neste uke.

Håper dette kan være et nyttig bidrag i det viktig arbeidet til ekspertutvalget!

Med vennlig hilsen
Kathrine Kirkevaag, prosjektleder for Økt bruk av resirkulert plast i offentlige anskaffelser

Vedlegg:

Caser_10.03.2022

1803_2022_Produkt_og_leverandørpresentasjon

1003_sluttrapport_HMF_resirkulert plast

 

{field:last_opp_fil_1538694225262}